แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
หมวดทางหลวงเชียงใหม่
ลงวันที่ 17/01/2562

หมวดทางหลวงเชียงใหม่

ริมทางหลวงหมายเลข 11   กม.549+750 ถนนซุปเปอรืไฮเวย์ 
ต.หนองผึ้ง  อ.เมืองเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่ 
โทร. 0  5201 0134


'