f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 29/03/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2562 รหัสงาน 31800 งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยแก้ว - พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ระหว่าง กม.10+000 - กม.19+527 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 18/03/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1252 ตอน ปางแฟน – แม่ตอนหลวง ระหว่าง กม.0+100 – กม.12+100 และ ทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง – วัดจันทร์ ระหว่าง กม.0+000 – กม.19+460 ปริมาณงาน 3,625 อัน จำนวน 2 รายการ เปลี่ยนแปลงแผน
3 18/03/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1252 ตอน ปางแฟน – แม่ตอนหลวง ระหว่าง กม.0+100 – กม.12+100 และ ทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง – วัดจันทร์ ระหว่าง กม.0+000 – กม.19+460 ปริมาณงาน 3,625 อัน จำนวน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 08/03/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1229 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านใหม่ – เปาสามขา ระหว่าง กม.0+000 – กม.11+000 ปริมาณงาน 1,916 อัน จำนวน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ