แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 27/08/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 งานจ้างเหมาขุดล้อมย้ายต้นไม้ในเขตก่อสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ – เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด – ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1 และตอน 2 ระหว่าง ตอน 1 กม.20+200 – กม.31+700 และ ตอน 2 กม.31+700 – กม.42+000 ปริมาณงาน 714 ต้น จำนวน 2 รายการ เปลี่ยนแปลงแผน
2 26/08/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 งานจ้างเหมาขุดล้อมย้ายต้นไม้ในเขตก่อสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ – เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด – ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1 และตอน 2 ระหว่าง ตอน 1 กม.20+200 – กม.31+700 และ ตอน 2 กม.31+700 – กม.42+000 ปริมาณงาน 714 ต้น จำนวน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 29/03/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2562 รหัสงาน 31800 งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยแก้ว - พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ระหว่าง กม.10+000 - กม.19+527 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 18/03/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1252 ตอน ปางแฟน – แม่ตอนหลวง ระหว่าง กม.0+100 – กม.12+100 และ ทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง – วัดจันทร์ ระหว่าง กม.0+000 – กม.19+460 ปริมาณงาน 3,625 อัน จำนวน 2 รายการ เปลี่ยนแปลงแผน
5 18/03/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1252 ตอน ปางแฟน – แม่ตอนหลวง ระหว่าง กม.0+100 – กม.12+100 และ ทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง – วัดจันทร์ ระหว่าง กม.0+000 – กม.19+460 ปริมาณงาน 3,625 อัน จำนวน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 08/03/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1229 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านใหม่ – เปาสามขา ระหว่าง กม.0+000 – กม.11+000 ปริมาณงาน 1,916 อัน จำนวน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ