f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ลงวันที่ 04/01/2565

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด และเพื่อควบคุมการแพร่เชื้อ โดยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ในพื้นที่บริเวณสำนักงานแขวงฯโดยรอบ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้เว้นระยะห่างต่อเพื่อนร่วมงานและดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คู่มือป้องกันโรคโควิด-19 127 ดาวน์โหลด

'