f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
หมวดทางหลวงสะเมิง
ลงวันที่ 27/05/2565

หมวดทางหลวงสะเมิง
ทล. 1349 ที่ กม.25+950

ที่ตั้ง : ตำบลบ่อแก้ว  อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 50250

โทร.062-2651929


'