แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 15/10/2562 กรมทางหลวง เดินหน้าแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
2 04/10/2562 ต้นไม้ที่อยู่ข้างทางหักล้ม กีดขวางการจราจรบริเวณทางหลวง
3 23/09/2562 "สืบสาน รักษา ต่อยอดตามพระราชปณิธาน" (Chiang Mai Showcare 2019)
4 28/07/2562 โครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ"
5 03/06/2562 จิตอาสาพัฒนานิมมานเหมินทร์
6 03/06/2562 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า
7 28/05/2562 กิจกรรม "สภากาแฟจังหวัดเชียงใหม่"
8 28/05/2562 รวมภาพเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสันทราย
9 04/04/2562 "ดับไฟป่าในเขตทางหลวง"
10 25/03/2562 "ดูดโคลน" ทางลอด
11 19/03/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จะดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มช่องจราจรสำหรับช่องทางกลับรถ เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาการจราจร บริเวณแยกข่วงสิงห์ ทิศทางขาเข้าเมือง
12 14/03/2562 ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
13 01/03/2562 กิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (๖๐+Earth Hour ๒๐๑๙)" วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562
14 01/02/2562 งานปรับปรุงบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านริมใต้ บนทางหลวงหมายเลข 107
15 01/02/2562 กรมทางหลวง ออกมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5