f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 20/03/2566 ทำการรื้อถอนเสาไฟฟ้าแสงสว่าง
2 08/03/2566 "รณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์”
3 08/03/2566 ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดเชียงใหม่ 10 เขตเลือกตั้ง ได้ตั้งแต่วันที่ 4-13 มีนาคม 2566
4 28/02/2566 การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล. 121 ตัด ทล.1317 (แยกสันกลาง)
5 22/02/2566 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจง "โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัด ทางหลวงหมายเลข 121 ตัด ทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) กม13+000
6 13/02/2566 กรมทางหลวง ชี้แจงกรณี ประชาชนขับรถยนต์ผ่านบริเวณถนนพระรามที่ 2 ประสบเหตุน้ำปูนกระเด็นใส่รถ
7 09/02/2566 โครงการก่อสร้างยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 1001 (แยก รพ.สันทราย) จ.เชียงใหม่
8 09/02/2566 21 มกราคมของทุกปี เป็น “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน”
9 27/01/2566 ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่เชิงรุก ตรวจการปรับปรุงทางม้าลาย
10 14/01/2566 ประชุมหารือพิจารณาแนวทางการออกแบบ กำหนดรูปแบบ Conceptual Design “โครงการจัดทำที่พักริมทางเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10”
11 06/01/2566 กรมทางหลวงได้รับการประเมินส่วนราชการฯ ประจำปี 2565 ในระดับคุณภาพ มุ่งพัฒนาต่อเนื่องเพื่อประชาชน
12 29/12/2565 #เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566
13 26/12/2565 กรมทางหลวง แนะนำเส้นทางเลือกจากกรุงเทพฯสู่ภูมิภาคต่างๆ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง พร้อมรณรงค์ “ขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับ”
14 22/12/2565 ประชุมการเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2566
15 22/11/2565 กรมทางหลวง ชวนมาแชะ 3 จุดเช็คอินแห่งใหม่ สร้างสรรค์พื้นที่สีเขียวควบคู่การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทาง