f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 27/09/2564 ขอเชิญท่านที่เกษียณอายุราชการสมัครเป็นสมาชิกชมรมข้าราชการ/พนักงานบำเหน็จ บำนาญกรมทางหลวง
2 09/08/2564 โปรดวางแผนการเดินทาง-เลี่ยงเส้นทาง ทล.1001
3 01/08/2564 ขอเชิญผู้บริหารบุคลากรตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
4 15/07/2564 ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากรตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๔
5 09/07/2564 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง เลื่อนการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
6 28/06/2564 กรมทางหลวงเผยความคืบหน้าโครงการออกแบบปรับปรุง ทล.121 ช่วง จุดตัด ทล.108 –จุดตัด 1006 จ.เชียงใหม่ เป็น 4-6 ช่องจราจร เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและรองรับการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งอย่างยั่งยืน คาดว่าจะเริ่มดำเนินการปีงบประมาณ 2565
7 28/06/2564 "จัดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยต่าง ๆ ณ ด่านตรวจคัดกรอง Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ "
8 18/05/2564 ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ฯ
9 04/05/2564 ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากรตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
10 19/04/2564 Online Survey ทุกความเห็น มีความหมาย
11 09/04/2564 “พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564”
12 08/04/2564 เปิดแล้ว! นายกรัฐมนตรี ปล่อยขบวนรถเปิดให้บริการชั่วคราวมอเตอร์เวย์หมายเลข 6 ช่วง ปากช่อง – สีคิ้ว ระหว่างวันที่ 9 - 19 เม.ย. 64 เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
13 05/04/2564 กรมทางหลวง แนะนำเส้นทางเลือกจากกรุงเทพฯ สู่ภูมิภาคต่าง ๆ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564
14 01/04/2564 วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2564
15 19/03/2564 กรมทางหลวง – การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง พร้อมสนับสนุนน้ำประปาช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศจนกว่าภัยแล้งจะคลี่คลาย