f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2564 รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 1๒1 ตอนควบคุม 0102 ตอน ต้นเปา - ดอนแก้ว บริเวณ กม.22+021 (แยกแม่กวง) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 4 รายการ 30/08/2564 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
2 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2564 รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 121 ตอนควบคุม 0102 ตอน ต้นเปา - ดอนแก้ว บริเวณ กม.22+021 (แยกแม่กวง) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 4 รายการ 16/08/2564 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
3 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2564 รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 121 ตอนควบคุม 0102 ตอน ต้นเปา - ดอนแก้ว บริเวณ กม.22+021 (แยกแม่กวง) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 4 รายการ 11/08/2564 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
4 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 21115 งานขุดซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ ด้วยวิธี PAVEMENT IN – PLACE RECYCLING ในทางหลวงหมายเลข 121 ตอน เหมืองกุง - ต้นเปา ระหว่าง กม.9+110 - กม.11+125 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 7,358 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ 22/03/2564 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
5 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 21115 งานขุดซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ ด้วยวิธี PAVEMENT IN – PLACE RECYCLING ในทางหลวงหมายเลข 121 ตอน เหมืองกุง - ต้นเปา ระหว่าง กม.9+110 - กม.11+125 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 7,358 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ 22/03/2564 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
6 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 21115 งานขุดซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ ด้วยวิธี PAVEMENT IN – PLACE RECYCLING ในทางหลวงหมายเลข 121 ตอน เหมืองกุง - ต้นเปา ระหว่าง กม.9+110 - กม.11+125 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 7,358 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ 11/03/2564 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
7 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 25100 งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ – ขี้เหล็กหลวง ระหว่าง กม.4+240 - กม.4+659 ปริมาณงาน 0.419 กม. (2,704 ตร.ม.) จำนวน 14 รายการ 02/12/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
8 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 121 ตอน ดอน แก้ว - ต้นพยอม ตอน 1 ระหว่าง กม.34+200 - กม.41+868 ปริมาณงาน 1 แห่ง (7,017 ตร.ม.) 13/11/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
9 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0900 ตอน อุโมงค์ – กองบิน 41 ตอน 3 ระหว่าง กม.552+800 – กม.560+712 ปริมาณงาน 4 แห่ง (7,517) ตร.ม. 13/11/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
10 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 33400 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ – ขี้เหล็กหลวงระหว่าง กม.22+000 - กม.23+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.800 กม.) จำนวน 25 รายการ 13/11/2563 ชม.2/eb./19/2564 ลว. 13พ.ย.63 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
11 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการปี 2564รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น(ระดับ 7 - 8)แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2ทางหลวงหมายเลข1317ตอน ดอนจั่น - สันกลางใต้ที่กม.1+140.000 LT.ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/11/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
12 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2ในทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน ดอนจั่น-สันกลางใต้ที่ กม.1+140.000 LT. ปริมาณงาน 1แห่ง 11/11/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
13 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ 3 - 6)แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ในทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน ดอนจั่น-สันกลางใต้ที่ กม.1+140.000 LT.ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/11/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
14 งานโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1001 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงใหม่ - บ้านโป่ง ระหว่าง กม.2+070 - กม.3+883 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.813 กม.) จำนวน 20 รายการ 11/11/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
15 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2564 รหัสงาน 29100 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0900 ตอน อุโมงค์ - กองบิน 41 ตอน 2 บริเวณกม.556+576 (ทางลอดศาลเด็ก) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 2 รายการ 10/11/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 89 รายการ