แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาขุดล้อมย้ายพร้อมปลูกต้นไม้ในเขตก่อสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ – เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด – ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1 และตอน 2 ระหว่าง ตอน 1 กม.20+200 – กม.31+700 และ ตอน 2 กม.31+700 – กม.42+000 ปริมาณงาน 714 ต้น จำนวน 2 รายกา 30/08/2562 30/08/2562 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
2 งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยแก้ว – พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ระหว่าง กม.10+000 – กม.19+527 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณ 1 แห่ง จำนวน 2 รายการ 08/05/2562 08/05/2562 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
3 งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยแก้ว – พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ระหว่าง กม.10+000 – กม.19+527 (เป็นแห่งๆ) 17/04/2562 17/04/2562 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
4 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1252 ตอน ปางแฟน – แม่ตอนหลวง ระหว่าง กม.0+100 – กม.12+100 และ ทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง – วัดจันทร์ ระหว่าง กม.0+000 – กม.19+460 ปริมาณงาน 3,625 อัน จำนวน 2 รายการ 21/03/2562 21/03/2562 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
5 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1229 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านใหม่ – เปาสามขา ระหว่าง กม.0+000 – กม.11+000 ปริมาณงาน 1,916 อัน จำนวน 2 รายการ 08/03/2562 08/03/2562 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
6 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0900 ตอน อุโมงค์ – กองบิน 41 ระหว่าง กม.551+600 – กม.563+984 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 6 รายการ 28/01/2562 28/01/2562 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
7 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,157 ต้น 23/01/2562 23/01/2562 001/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
8 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0900 ตอน อุโมงค์ – กองบิน 41 ระหว่าง กม.551+600 – กม.563+984 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 6 รายการ 15/01/2562 15/01/2562 ชม.2/eb./ 31 /2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
9 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0900 ตอน อุโมงค์ – กองบิน 41 ระหว่าง กม.551+600 – กม.563+984 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 6 รายการ 09/01/2562 09/01/2562 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 รายการ