f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
หมวดทางหลวงแม่ริม
ลงวันที่ 10/05/2565

หมวดทางหลวงแม่ริม
ทล. 107 ที่ กม.9+300

ที่ตั้ง : 77 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว 
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทร.053-121571


'