f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2567 5223067041 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
2 จ้างตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/02/2567 52267123 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2567 5226067122 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2567 5226067121 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
5 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2567 5226067120 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
6 จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างประหยัดพลังงานชนิดกิ่งคู่, Barrier Curb Concrete จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 52267119 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
7 จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ พร้อมป้ายบอกหลักกิโลเมตรและกำแพงคอนกรีตกันอันตราย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 52267118 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 5226067116 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 5226067117 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2567 5223567040 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2567 5226067115 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2567 5226067114 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
13 จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2567 52267112 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
14 จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2567 52267113 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
15 จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวและโคมไฟฟ้าโซเดียม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2567 52267111 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 630 รายการ