f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
หมวดทางหลวงดอยสะเก็ด
ลงวันที่ 10/05/2565

หมวดทางหลวงดอยสะเก็ด
ทล. 118 ที่ กม.20+200

ที่ตั้ง : ถนนเชียงใหม่ - เชียงราย ตำบลเชิงดอย
อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่

โทร.053-292232


'