f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศรับสมัคร 04/09/2566 ถึง 12/10/2566 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
2 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 04/08/2566 ถึง 14/08/2566 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ พนักงานธุรการ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และพนักงานโยธา
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 29/06/2566 ถึง 13/07/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในตำแหน่ง พนักงานบริการ พนักงานธุรการ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และพนักงานโยธา
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 12/06/2566 ถึง 23/06/2566 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถณะ ครั้งที่ 1 พร้อมกำหนดวันเวลา สถานที่ประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินในตำแหน่งพนักงานบริการ พนักงานธุรการ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และ พนักงานโยธา
5 ประกาศรับสมัคร 01/06/2566 ถึง 09/06/2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานบริการ พนักงานธุรการ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และพนักงานโยธา
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 24/06/2565 ถึง 06/07/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถณะ ครั้งที่ 1 พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ในตำแหน่งพนักงานโยธา
7 ประกาศรับสมัคร 08/06/2565 ถึง 30/06/2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานโยธา