f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
”วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้างและคณะ ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ประจำปี 2567
ลงวันที่ 17/01/2567

”วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้างและคณะ ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ประจำปี 2567

 

วันนี้ (19 ม.ค.67) นายธานินทร์ ริรัตนพงษ์ วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2567 ณ หมวดทางหลวงแม่ริม แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 โดยมี นายสิทธาฤทธิ์ ปรีดานนท์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 นายวิทยา ไชยนันท์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายปฏิบัติการ นายภัทร์นิธิ ประสาทกุลพิสิฐ หัวหน้าหมวดทางหลวงแม่ริม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ
การเดินทางไปตรวจเยี่ยมของผู้บริหารกรมทางหลวงในครั้งนี้ เป็นการไปรับทราบปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของกรมทางหลวง

'