Close
title
f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
 
ข่าวสารทางหลวง
title
"ดูดโคลน" ทางลอด

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 โดยนายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 มอบหมายให้หมวดทางหลวงเชียงใหม่ ดำเนินการดูดโคลนที่ขังในรางระบายน้ำในทางลอดต่าง ๆ เพื่อเป็นการรองรับฤดูฝนที่ใกล้จะถึงนี้ ตลอดจนเป็นการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในทางลอด โดยได้รับการสนับสนุนรถดูดโคลนจากเทศบาลนครเชียงใหม่  โดยเริ่มดำเนินงานจากทางลอดหนองประทีป และคาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกทางลอดภายในเวลาหนึ่งสัปดาห์ ??จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่  และโปรดลดความเร็ว ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ ?? #สายด่วนกรมทางหลวง1586#แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2#กรมทางหลวง
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จะดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มช่องจราจรสำหรับช่องทางกลับรถ เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาการจราจร บริเวณแยกข่วงสิงห์ ทิศทางขาเข้าเมือง

ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จะดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มช่องจราจรสำหรับช่องทางกลับรถ เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาการจราจร บริเวณแยกข่วงสิงห์ ทิศทางขาเข้าเมือง โดยจะเริ่มทำการก่อสร้างในวันที่ 21 มีนาคม ถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 จึงขออภัยในความไม่สะดวกในช่วงระหว่างก่อสร้าง #สายด่วนกรมทางหลวง1586#แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2#กรมทางหลวง