Close
title
f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ทล.-ทช. เร่งเคลียร์งบช่วยแก้โควิด-19

กรมทางหลวง-กรมทางหลวงชนบทเร่งปรับลดงบปี 63 - 64 ช่วยรัฐบาลสู้โควิด-19 โดนเรียบทั้งงบซ่อมบำรุงและงบความปลอดภัยตามแผนประจำปี ทล.เบนเข็มดันโครงการใหญ่ใช้งบร่วมลงทุน PPP ส่วนทช.เผยงบฉุกเฉินซ่อมถนนขาด ถนนทรุดช่วงฤดูฝนมีรองรับบางส่วน           นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลสั่งให้ทุกหน่วยปรับลดงบประมาณปี 2564 ไปช่วยรัฐบาลต่อสู้ไวรัสโควิด -19 นั้นในส่วนของทล.อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะปรับเข้าไปสู่ปีงบประมาณ 2564 ได้อย่างไร ในภาพรวมงานโครงการขนาดใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก แต่จะกระทบงานซ่อมบำรุง งานรักษาความปลอดภัย ซึ่งจะเป็นงานโครงการตามแผนงบประมาณประจำปีนั่นเอง  สำหรับการปรับลดงบประมาณในครั้งนี้มี 2 รูปแบบ คือ 1.ปรับลดงบ 5% จากงานในโครงการขนาดใหญ่ที่ในปีแรกสำนักงบประมาณจัดมาให้ 20% แต่ปีนี้เป็นการปฏิบัติตามพ.ร.บ.การโอนงบประมาณจึงจะปรับในส่วนนี้ 5% ตัวอย่างเช่นโครงการมูลค่า 1,000 ล้านบาทจะตัดออกมา 50 ล้านบาทนั่นเอง ดังนั้นจากที่ปีแรกจะจัดมาให้ 200 ล้านบาทก็จะจัดมาให้เพียง 150 ล้านบาท  ส่วนรูปแบบที่ 2.จะเป็นงาน 1 ปี อาทิ งานบำรุงรักษาทาง หากประกาศประกวดราคาล่าช้าจะโดนตัดโครงการดังนั้นงานซ่อมบำรุงทางที่ในแต่ละปีจะใช้งบไม่น้อยกว่า 1 หมื่นล้านบาทไปดำเนินการจึงโดนปรับลดมากกว่างบในส่วนอื่นๆ โดยสำนักงบประมาณจะไปจัดงบในปี 2564 ทดแทนให้ต่อไป แต่ยืนยันว่าจะไม่ไปกระทบงบในส่วนโครงการฉุกเฉินที่แต่ละปีจะต้องกันเผื่อไว้นำไปใช้กรณีน้ำท่วมทางขาดจากเหตุอุทกภัย ถนนทรุด เป็นต้น           อธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่า ได้จัดทำรายละเอียดปรับลดงบประมาณปี 2563 ลง 10% เพื่อนำไปช่วยรัฐบาลแก้ปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 เสนอไปยังกระทรวงคมนาคมพิจารณาก่อนเสนอให้สำนักงบประมาณพิจารณาเสร็จแล้ว สามารถลดลงได้ 7,200 ล้านบาท จากงบลงทุนใหม่ 72,000 ล้านบาท เป็นไปตามเป้าที่สำนักงบประมาณให้ทล.ดำเนินการโดยโครงการที่ปรับลดงบประมาณ แบ่งเป็น 2 ส่วน รวม 300 กว่าโครงการ แยกเป็นโครงการใหม่ขนาดใหญ่ผูกพัน 2-3 ปี จำนวน 106 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นงานก่อสร้างถนน 4-8 ช่องจราจร ทั่วประเทศและในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จะตัดงบไป 5% ทุกโครงการ คิดเป็นวงเงินประมาณ 3,700 ล้านบาท ซึ่งสำนักงบประมาณจะจัดสรรงบถูกตัดไปคืนให้ในปี 2565 และโครงการที่ประมูลไม่ทันจะเป็นโครงการขนาดเล็กใช้เวลาดำเนินการ 1 ปี ตามแผนการเบิกจ่ายจะต้องประมูลและเซ็นสัญญาภายในวันที่ 31 พ.ค.นี้ มีอยู่กว่า 230 โครงการ วงเงินประมาณ 3,500 ล้านบาทส่งให้สำนักงบประมาณพิจารณาตัดออกจากงบประมาณปี 2563 เป็นประเภทโครงการบำรุงรักษาทาง อำนวยความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพถนนเดิม เป็นต้น “ปีนี้คงจะดำเนินการต่างๆไม่ได้มากนัก ส่วนปี 2564 งานหลัก ๆตามแผนงานมีกำหนดไว้บางส่วนแล้ว แต่ยังอยู่ในส่วนการจัดทำตามร่างพ.ร.บ.งบประมาณคาดว่าจะแล้วเสร็จใน 1-2 สัปดาห์นี้ ดังนั้นยังเดินหน้าและเร่งรัดงานก่อสร้างต่างๆตามแผนต่อเนื่องกันไปให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายให้ได้มากที่สุด งบปี 2563 หลายโครงการลงนามสัญญาแล้วเสร็จพร้อมเดินหน้างานโยธาไปแล้ว ส่วนผลกระทบโควิด-19 นั้นผู้รับเหมาปรับตัวตามมาตรการ เน้นย้ำตามไซต์งานก่อสร้างต่างๆที่รัฐบาลกำหนดให้ต้องปฏิบัติตาม โครงการต่างๆยังเดินหน้าต่อไปยังมั่นใจว่าแนวโน้มสถานการณ์จะดีขึ้น”  เน้นเปิดร่วมลงทุน PPP มากขึ้น  อธิบดีกรมทางหลวงกล่าวอีกว่า ส่วนการลงทุนขนาดใหญ่ที่เป็นโครงการใหม่ อาทิ มอเตอร์เวย์เส้นทางต่างๆนั้นคงยังไม่ดำเนินการในช่วงนี้ หรือหากจะดำเนินการคงต้องเปิดให้ร่วมลงทุนมากกว่าเพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐช่วยประหยัดงบประมาณ ในส่วนเงินของกองทุนมอเตอร์เวย์ยังไม่กระทบใดๆเช่นเดียวกับในแต่ละปีช่วงฤดูแล้งกรมทางหลวงใช้รถบรรทุกน้ำช่วยเหลือประชาชนพร้อมจ้างแรงงานในพื้นที่นั้นๆไปดำเนินการ ขณะนี้เตรียมความพร้อมไว้รับมือฝนตก น้ำท่วม ไฟไหม้ป่าจากภัยแล้งไว้ทุกพื้นที่หากได้รับการร้องขอสามารถเข้าไปดำเนินการได้ทันที           ด้านนายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.) กล่าวว่า งบผูกพันปี 2563 โดนตัดไปจำนวน 5% พร้อมกับงบประเภทปีเดียวอีกส่วนหนึ่ง รวมทั้งหมด 2,311 ล้านบาทโอนให้รัฐบาลนำไปใช้ในโครงการแก้ไขปัญหาโควิด-19 โดยภาพรวมจะเป็นงบประจำปี และงบปีเดียว ซึ่งปี 2563 นี้ทช.ได้รับอนุมัติเกือบ 5 หมื่นล้านบาทจึงยังคงเหลือใช้ประมาณ 4.5 หมื่นล้านบาท  “ส่วนโครงการ และงบประมาณที่โดนตัดไปจะอยู่ในทุกส่วนก็ว่าได้ ทั้งงบซ่อมบำรุง งบความปลอดภัย ยอดรวมได้ 10% ซึ่งสำนักงบประมาณจะมีข้อมูลในการปรับลดงบต่างๆ โครงการทั้งหมดจะโดนตัดงบในปีนี้ โครงการไหนที่อยู่ในพ.ร.บ.ต้องโอนคืนจะต้องโดนตัดงบไปทั้งหมด ส่วนกรณีที่หลายคนมีความเป็นห่วงว่าย่างเข้าสู่ฤดูฝนหากน้ำท่วมถนนขาดจากอุทกภัยจะไม่มีงบไปซ่อมบำรุงนั้นทช.มีงบส่วนนี้เป็นงบฉุกเฉินในการซ่อมบำรุงปกติรองรับไว้บางส่วนแต่จำนวนไม่มาก จึงคงต้องดูงบอื่นๆมาสำรองเอาไว้ด้วยเช่นกัน”   ขอขอบคุณที่มาข่าวและภาพข่าว : FACEBOOK THAIMOTNEWS ข่าวคมนาคมและก่อสร้าง