Close
title
f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
 
ข่าวสารทางหลวง
title
จิตอาสาพัฒนานิมมานเหมินทร์

"แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จิตอาสาพัฒนานิมมานเหมินทร์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี" วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 นำทีมงานหมวดทางหลวงเชียงใหม่และงานอำนวยความปลอดภัย เข้าดำเนินการล้างทำความสะอาดผิวทาง ร่องระบายน้ำ เก็บขยะมูลฝอย บริเวณถนนนิมมานเหมินทร์ โดยในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลนครเชียงใหม่จัดส่งรถดูดโคลนมาร่วมดำเนินการดูดตะกอนในบ่อพักด้วย #โครงการจิตอาสา#สายด่วนกรมทางหลวง1586#แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2#กรมทางหลวง
title
รวมภาพเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสันทราย

หมวดทางหลวงสันทราย ได้เตรียมพื้นที่รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี จะเสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๕- ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ประทับแรม ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยในวันที่ ๗ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ จะเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ณ อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ทำการตัดหญ้าข้างทางและเกาะแบ่งถนน, ตัดแต่งต้นเฟื่องฟ้าต้นชาฮกเกี้ยน, ปรับปรุงฟุตบาททางเท้า, ทำความสะอาดผิวทาง และรื้อเก็บป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ติดตั้งในเขตทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 1001 ตอนเชียงใหม่ - บ้านโป่ง ระหว่างกม.0+000 - กม.13+700 #สายด่วนกรมทางหลวง1586#แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2#กรมทางหลวงพร้อมให้บริการประชาชน