f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุการเกษตรฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2566 5227066155 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
2 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2566 5226066153 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2566 522/35/66/157 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
4 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2566 5226066152 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
5 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2566 5223066063 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2566 522/45/66/154 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
7 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2566 5226066151 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
8 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2566 5226066150 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
9 จ้างตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2566 522/-/66/144 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
10 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2566 5223066062 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
11 การจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2566(เพิ่มเติม) รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1141 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนจั่น-เชียงใหม่ ระหว่าง กม.5+675-กม.6+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/03/2566 ชม.2/eb./ 38 /2566 ลว.3 มี.ค. 66 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
12 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๖๖ งานปรับปรุงถนนทางเข้าท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๑ ตอน ดอนจั่น - เชียงใหม่ ระหว่าง กม.๐+๒๗๖ - กม.๐+๙๔๓ ปริมาณงาน ๒.๔๑๗ กม. 17/03/2566 ชม.2/eb./37/2566 ลว. 20 ก.พ. 2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
13 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2566 522/35/66/156 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
14 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2566 5226066149 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
15 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2566 5226066148 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,403 รายการ