แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2563 26/12/2562 522/60/63/088 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
2 จ้างผลิตและติดตั้งป้าย จำนวน 1 งาน 16/01/2563 25/12/2562 52263084 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 15/01/2563 09/01/2563 522/60/63/093 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/01/2563 07/01/2563 522/60/63/091 ลว.7 ม.ค. 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2563 03/12/2562 522/60/63/059 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2563 04/12/2562 522/60/63/066 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2562 26/12/2562 522/35/63/087 ลว.26 ธ.ค. 2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2562 25/12/2562 522/60/63/086 ลว.25 ธ.ค. 2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
9 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2562 25/12/2562 522/85/63/085 ลว.25 ธ.ค. 2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2562 25/12/2562 522/45/63/084 ลว. 25 ธ.ค. 2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2562 03/12/2562 522/60/63/061 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2562 03/12/2562 522/60/63/064 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2562 03/12/2562 522/60/63/056 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2562 03/12/2562 522/60/63/060 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2562 03/12/2562 522/60/63/065 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 297 รายการ