f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2564 522/85/64/316 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2564 5223564305 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37,6 20/09/2564 522/40/64/312 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
4 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2564 522/85/64/313 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2564 522/40/64/312 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
6 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2564 522/70/64/310 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2564 522/60/64/309 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
8 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2564 522/85/64/308 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2564 522/60/64/307 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
10 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2564 522/85/64/295 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2564 52260/64/304 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2564 522/35/64/303 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
13 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2564 522/35/64/302 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
14 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2564 522/85/64/300 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2564 522/40/64/299 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 871 รายการ