f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2563 522/85/63/233 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2563 522/40/63/234 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2563 522/60/63/232 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2563 522/40/63/229 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 17/06/2563 522/45/63/231 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2563 522/35/63/221 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
7 จ้างตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร จำนวน 1 งาน 05/06/2563 522/-/63/218 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
8 จ้างผลิตและติดตั้งป้ายหัวเกาะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2563 522/-/63/224 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
9 จ้างผลิตและติดตั้งป้ายจราจร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2563 522/-/63/223 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
10 จ้างผลิตและติดตั้งป้ายจราจร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2563 522/-/63/222 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
11 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2563 522/20/63/220 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2563 522/60/63/217 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2563 522/60/63/216 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2563 522/40/63/215 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
15 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2563 522/70/63/214 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 439 รายการ