f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคประจำปี 2563 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยไซ - สันกำแพง ระหว่าง กม.26+630 - กม.30+230 ปริมาณงาน 3.600 กม. จำนวน 11 รายการ 01/04/2563 01/04/2563 ชม.2/eb./7/2563 ลว.17 มี.ค. 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
2 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงใหม่-ขี้เหล็กหลวง ตอน 1 ระหว่าง กม.25+400-กม.28+000 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 43,428 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ 01/04/2563 01/04/2563 ชม.2/eb./6/2563 ลว.17 มี.ค. 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
3 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1349 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะเมิง - วัดจันทร์ ตอน 2 ระหว่าง กม.23+500 - กม.33+345 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 28,478 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ 01/04/2563 01/04/2563 ชม.2/eb./5/2563 ลว.13 มี.ค. 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
4 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1317 ตอนควบคุม 0102 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ตอน 1 ระหว่าง กม.16+350 - กม.19+900 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 22,040 ตร.ม. จำนวน 12 รายการ 01/04/2563 01/04/2563 ชม.2/eb./4/2563 ลว.13 มี.ค. 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
5 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1014 ตอนควบคุม 0101 ตอน ดอยสะเก็ด - ป่าบง ระหว่าง กม.0+446 - กม.4+680 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 43,994 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ 01/04/2563 01/04/2563 ชม.2/eb./3/2563 ลว.13 มี.ค. 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
6 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 121 ตอนควบคุม 0104 ตอน ต้นพยอม - เหมืองกุง ระหว่าง กม.45+325 - กม.48+940 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 34,421 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ 01/04/2563 01/04/2563 ชม.2/eb./2/2563 ลว.13 มี.ค. 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
7 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1349 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะเมิง - วัดจันทร์ ตอน 1 ระหว่าง กม.78+915 - กม.82+750 ปริมาณงาน 28,217 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ 01/04/2563 01/04/2563 ชม.2/eb./1/2563 ลว.13 มี.ค. 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2563 26/03/2563 522/35/63/149 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2563 25/03/2563 522/60/63/142 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2563 25/03/2563 522/60/63/141 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
11 การจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงใหม่ – ดอยนางแก้ว ระหว่าง กม.2+000 – กม.3+500 ปริมาณงาน 1.500 กม. จำนวน 29 รายการ 27/03/2563 27/03/2563 ชม.2/eb./8/2563 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน 25/03/2563 20/03/2563 522/35/63/137 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
13 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2563 20/03/2563 522/35/63/136 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน 24/03/2563 23/03/2563 522/60/63/135 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2563 23/03/2563 522/60/63/133 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 337 รายการ