f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2567 5226067107 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
2 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2567 5227067103 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2567 5226067102 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
4 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2567 5223067039 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
5 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2567 52267038 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
6 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2567 52267037 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
7 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2567 5223067036 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
8 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2567 52267034 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2567 522/60/67/093 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
10 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2567 52267032 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2567 5226067094 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2567 5226067095 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2567 5226067092 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2567 5226067091 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2567 5226067089 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,690 รายการ