f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ว่าจ้างติดตั้งเสาไฟสัญญาณจราจรและป้ายเตือนสิ่งกีดขวาง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2562 30/05/2562 522/-/62/177 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
2 ว่าจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2562 04/06/2562 522/-/62/176 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
3 ว่าจ้างติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2562 04/06/2562 522/-/62/175 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2562 06/06/2562 522/40/62/182 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2562 10/06/2562 522/60/62/185 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
6 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2562 15/05/2562 522/30/62/090 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
7 ว่าจ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2562 21/05/2562 522/-/62/093 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2562 29/05/2562 522/60/62/173 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2562 04/06/2562 5226062180 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
10 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2562 23/05/2562 62067118708 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2562 27/05/2562 522/60/62/172 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
12 ว่าจ้างติดตั้งอุปกรณ์นำทาง Curb พร้อมหลักล้มลุกและเป้าสะท้อนแสง จำนวน ๑ งาน 06/06/2562 15/05/2562 522/-/62/150 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
13 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2562 31/05/2562 522/35/62/179 31 พ.ค. 2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
14 ว่าจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2562 13/05/2562 522/-/62/149 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
15 งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยแก้ว – พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ระหว่าง กม.10+000 – กม.19+527 (เป็นแห่งๆ) 31/05/2562 31/05/2562 ชม.2/eb./36/2562 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 118 รายการ