แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2562 7,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562 78,127.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2562 274,102.98 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562 71,870.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2562 55,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 งานจ้างเหมาขุดล้อมย้ายพร้อมปลูกต้นไม้ในเขตก่อสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ – เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด – ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1 และตอน 2 ระหว่าง ตอน 1 กม.20+200 –กม.31+700 และ ตอน 2 กม.31+700 – กม.42+000 ปริมาณงาน 714 ต้น จำนวน 2 รายการ 24/09/2562 9,898,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 งานจ้างเหมาขุดล้อมย้ายพร้อมปลูกต้นไม้ในเขตก่อสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ – เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด – ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1 และตอน 2 ระหว่าง ตอน 1 กม.20+200 –กม.31+700 และ ตอน 2 กม.31+700 – กม.42+000 ปริมาณงาน 714 ต้น จำนวน 2 รายการ 24/09/2562 9,898,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 งานจ้างเหมาขุดล้อมย้ายพร้อมปลูกต้นไม้ในเขตก่อสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ – เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด – ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1 และตอน 2 ระหว่าง ตอน 1 กม.20+200 –กม.31+700 และ ตอน 2 กม.31+700 – กม.42+000 ปริมาณงาน 714 ต้น จำนวน 2 รายกา 24/09/2562 9,898,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 12,439.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 7,465.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2562 30,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 งาน 18/03/2562 30,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 งาน 18/02/2562 30,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2562 61,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2562 49,991.88 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 258 รายการ