f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
หมวดทางหลวงสารภี
ลงวันที่ 27/05/2565

หมวดทางหลวงสารภี
ทล. 121 กม.0+000
ที่ตั้ง : ถนนวงแหวนรอบนอก (แยกสะเมิง) ตำบลสันผักหวาน
อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 50230

โทร.053-441150


'