f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 25800 งานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0900 ตอน อุโมงค์ – กองบิน 41 บริเวณ กม.548+701 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 7 รายการ 24/03/2563 24/03/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
2 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1001 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงใหม่ – บ้านโป่ง บริเวณ กม.9+357 และ กม.12+956 และทางหลวงหมายเลข 1414 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดงป่าลัน – หนองมะจับ บริเวณ กม.0+800 ปริมาณงาน 3 แห่ง จำนวน 2 รายการ 16/03/2563 16/03/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
3 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1096 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่ริม – ปางดะ ระหว่าง กม.6+000 – กม.10+000 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 904 ม. จำนวน 2 รายการ 16/03/2563 16/03/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
4 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1367 ตอนควบคุม 0100 ตอน สันทรายน้อย – มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตอน 1 ระหว่าง กม.1+370 – กม.11+833 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 4,280 ตร.ม. 16/03/2563 16/03/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
5 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 1367 ตอนควบคุม 0100 ตอน สันทรายน้อย – มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตอน 2 ระหว่าง กม.11+850 – กม.12+570 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (20 ต้น) จำนวน 2 รายการ 16/03/2563 16/03/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
6 การจ้างเหมาตามแผน รายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 22400 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงใหม่ – ขี้เหล็กหลวง ตอน 2 ระหว่าง กม.4+240 – กม.7+650 ปริมาณงาน 19,801 ม. (10,494.53 กก.) 12/03/2563 12/03/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
7 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงใหม่ – ขี้เหล็กหลวง ตอน 3 ระหว่าง กม.4+935 – กม.9+135 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 6,930 ตร.ม. จำนวน 4 รายการ 12/03/2563 12/03/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
8 การจ้างเหมาตามแผน รายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 22400 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 121 ตอนควบคุม 0103 ตอน ดอนแก้ว – ต้นพยอม ระหว่าง กม.38+400 – กม.41+827 ปริมาณงาน 29,702 ม.(15,742.06 กก.) 12/03/2563 12/03/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
9 การจ้างเหมาตามแผน ประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 22400 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงใหม่ – ดอยนางแก้ว ระหว่าง กม.0+035 – กม.2+400 ปริมาณงาน 29,123 ม.(15,435.19 กก.) 12/03/2563 12/03/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
10 การจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงใหม่ – ดอยนางแก้ว ระหว่าง กม.2+000 – กม.3+500 ปริมาณงาน 1.500 กม. จำนวน 29 รายการ 11/03/2563 11/03/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
11 การจ้างเหมาตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 22400 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1141 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนจั่น – เชียงใหม่ ระหว่าง กม.0+000 – กม.3+150 ปริมาณงาน 29,487 ม.(15,628.11 กก.) 11/03/2563 11/03/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
12 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1269 ตอนควบคุม 0102 ตอน แม่ขนิน – ต้นเกว๋น ระหว่าง กม.13+000 – กม.30+775 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 22,606 ตร.ม. จำนวน 11 รายการ 11/03/2563 11/03/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
13 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคประจำปี 2563 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยไซ – สันกำแพง ระหว่าง กม.26+630 – กม.30+230 ปริมาณงาน 3.600 กม. จำนวน 11 รายการ 11/03/2563 11/03/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
14 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 22400 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0900 ตอน อุโมงค์ – กองบิน 41 ตอน 2 ระหว่าง กม.551+600 – กม.552+800 ปริมาณงาน 29,215 ม.(15,483.95 กก.) 10/03/2563 10/03/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
15 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงใหม่ – ขี้เหล็กหลวง ตอน 1 ระหว่าง กม.25+400 – กม.28+000 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 43,428 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ 10/03/2563 10/03/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 37 รายการ