แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างผลิตและติดตั้งป้าย จำนวน 1 งาน 07/01/2563 11/12/2562 522/-/63/076 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2562 27/11/2562 522/60/63/049 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
3 งานจ้างเหมาขุดล้อมย้ายพร้อมปลูกต้นไม้ในเขตก่อสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ – เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด – ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1 และตอน 2 ระหว่าง ตอน 1 กม.20+200 – กม.31+700 และ ตอน 2 กม.31+700 – กม.42+000 ปริมาณงาน 714 ต้น จำนวน 2 รายกา 30/08/2562 29/08/2562 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
4 ว่าจ้างตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2562 17/05/2562 522/-/62/164 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
5 งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยแก้ว – พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ระหว่าง กม.10+000 – กม.19+527 (เป็นแห่งๆ) 08/05/2562 08/05/2562 004/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2562 11/04/2562 522/40/62/131 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
7 งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยแก้ว – พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ระหว่าง กม.10+000 – กม.19+527 (เป็นแห่งๆ) 17/04/2562 17/04/2562 004/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
8 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1252 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางแฟน – แม่ตอนหลวง ระหว่าง กม.0+100 – กม.12+100 และ ทางหลวงหมายเลข 1349 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะเมิง – วัดจันทร์ ระหว่าง กม.0+000 – กม.19+460 ปริมาณงาน 3,625 อัน จำนวน 2 รายการ 20/03/2562 20/03/2562 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน 04/02/2562 11/01/2562 522/60/62/065 ลว.11 ม.ค. 2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน 04/02/2562 31/01/2562 522/35/62/081 ลว. 31 ม.ค.2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
11 วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน 04/02/2562 11/01/2562 522/40/62/066 ลว.11 ม.ค.2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน 04/02/2562 31/01/2562 522/35/62/081 ลว.31 ม.ค.2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
13 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0900 ตอน อุโมงค์ – กองบิน 41 ระหว่าง กม.551+600 – กม.563+984 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 6 รายการ 28/01/2562 28/01/2562 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
14 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,157 ต้น 22/01/2562 22/01/2562 001/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
15 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0900 ตอน อุโมงค์ – กองบิน 41 ระหว่าง กม.551+600 – กม.563+984 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 6 รายการ 09/01/2562 09/01/2562 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 รายการ