f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2566 5224066332 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
2 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2566 5226066253 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
3 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2566 5226066224 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2566 522/40/66204 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
5 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2566 5223066081 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
6 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2566 5223066078 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
7 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2566 5223066065 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
8 จ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2565 522/-/66/077 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
9 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2565 522/60/66/048 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
10 จ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2565 522/-/65/012 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/10/2565 522/60/66/002 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
12 65087802115 02/09/2565 522/-/65/257 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2565 5224565241 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
14 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2565 522/-/-65/225 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
15 ว่าจ้างงานบำรุงรักษา ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนนและทางจักรยาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2565 52265216 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 92 รายการ