f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2563 18/03/2563 522/60/63/129 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
2 การจ้างเหมาตามแผน รายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 22400 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 121 ตอนควบคุม 0103 ตอน ดอนแก้ว – ต้นพยอม ระหว่าง กม.38+400 – กม.41+827 ปริมาณงาน 29,702 ม.(15,742.06 กก.) 18/03/2563 18/03/2563 ชม.2/eb./13/2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
3 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1317 ตอนควบคุม 0102 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ตอน 1 ระหว่าง กม.16+350 - กม.19+900 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 22,040 ตร.ม. จำนวน 12 รายการ 10/03/2563 09/03/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2563 12/02/2563 522/60/63/109 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2563 12/02/2563 522/60/63/109 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2562 28/11/2562 522/60/63/051 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2562 05/08/2562 522/40/62/233 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2562 05/08/2562 522/20/62/233 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
9 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2562 25/07/2562 522/20/62/221 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
10 ว่าจ้างดำเนินการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร จำนวน ๑ งาน 23/07/2562 04/07/2562 522/-/62/207 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
11 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2562 02/07/2562 522/70/62/205 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
12 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2562 26/06/2562 522/20/62/196 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2562 07/06/2562 522/60/62/184 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2562 07/06/2562 522/60/62/286 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
15 ว่าจ้างตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2562 17/05/2562 52262164 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 21 รายการ