แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2562 28/11/2562 522/60/63/051 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2562 05/08/2562 522/40/62/233 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2562 05/08/2562 522/20/62/233 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
4 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2562 25/07/2562 522/20/62/221 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
5 ว่าจ้างดำเนินการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร จำนวน ๑ งาน 23/07/2562 04/07/2562 522/-/62/207 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
6 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2562 02/07/2562 522/70/62/205 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
7 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2562 26/06/2562 522/20/62/196 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2562 07/06/2562 522/60/62/184 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2562 07/06/2562 522/60/62/286 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
10 ว่าจ้างตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2562 17/05/2562 52262164 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
11 ว่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2562 16/05/2562 522/-/62/161 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
12 จ้างผลิตและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 งาน 29/05/2562 11/04/2562 522/-/62/133 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
13 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2562 07/03/2562 522/70/62/105 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2562 13/02/2562 522/60/62/086 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2562 08/02/2562 522/60/62/083 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 16 รายการ