f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ว่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2562 16/05/2562 522/-/62/161 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
2 จ้างผลิตและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 งาน 29/05/2562 11/04/2562 522/-/62/133 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
3 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2562 07/03/2562 522/70/62/105 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2562 13/02/2562 522/60/62/086 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2562 08/02/2562 522/60/62/083 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
6 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2562 28/01/2562 522/70/62/073 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ