f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2564 522/60/64/231 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
2 จ้างผลิตและติดตั้งป้าายทางออก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2564 522/-/64/178 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
3 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 1 งาน 09/06/2564 522/30/64/097 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
4 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 งาน 09/06/2564 522/30/64/093 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
5 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 งาน 09/06/2564 522/30/64/090 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
6 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 21115 งานขุดซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ ด้วยวิธี PAVEMENT IN – PLACE RECYCLING ในทางหลวงหมายเลข 121 ตอน เหมืองกุง - ต้นเปา ระหว่าง กม.9+110 - กม.11+125 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 7,358 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ 22/03/2564 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
7 โครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ(Rubber Ender Barrier:RFB)ปี พ.ศ.2563 ค่าแผ่นยางธรรมชาติหุ้มกำแพงคอนกรีตปริมาณงาน3,664เมตร สำหรับใช้ติดตั้งทางหลวงหมายเลข107ระหว่าง กม.23+800-กม.25+000 และทางหลวงหมายเลข 1317กม.7+000-กม.12+500 (เป็นแห่งๆ) 22/03/2564 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
8 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2564 522/85/64/085 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
9 จ้างปลูกต้นไม้ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2564 522/-/64/078 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
10 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน 26/01/2564 522/35/64/034 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
11 จ้างเปลี่ยนป้ายจราจรพร้อมเสาป้าย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2563 522/-/64/028 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
12 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ จำนวน 1 งาน 02/12/2563 522/30/64/011 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
14 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2563 522/85/64/007 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
15 การจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 121 ตอนควบคุม 0102 ตอน ต้นเปา - ดอนแก้ว ระหว่าง กม.15+500 - กม.21+215 LT. (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (5.715 กม.) จำนวน 13 รายการ 16/11/2563 ชม.2/eb./21/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 56 รายการ