f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2566 ถึงเดือน ธ.ค. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2567 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2566 ถึงเดือน ก.ย. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2566 ถึงเดือน มี.ค. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2565 ถึงเดือน ธ.ค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2566 ไตรมาสที่ 1/66 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
5 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2565 ถึงเดือน ก.ย. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2565 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
6 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2565 ถึงเดือน มิ.ย. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2565 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
7 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2565 ถึงเดือน มี.ค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2565 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
8 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2564 ถึงเดือน ธ.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2565 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
9 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2564 ถึงเดือน ก.ย. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2564 ไตรมาสที่ 4 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
10 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง เดือน ม.ค. 64 ถึง เดือน มี.ค. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2564 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
11 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง เดิอน ต.ค. 2563 ถึง เดือน ธ.ค. 2563 ไตรมาสที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2564 ไตรมาสที่1 (ต.ค.63 - ธ.ค.63) ปี2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563) 16/11/2563 63117245221 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563) 16/11/2563 63117244966 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 - เดือนมีนาคม พ.ศ.2563) 16/11/2563 63117244548 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง ธันวาคม 2562 16/11/2563 63117243860 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 19 รายการ