f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 การจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2566(เพิ่มเติม) รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1141 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนจั่น-เชียงใหม่ ระหว่าง กม.5+675-กม.6+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/03/2566 ชม.2/eb./ 38 /2566 ลว.3 มี.ค. 66 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
2 งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 งานปรับปรุงถนนทางเข้าท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจั่น-เชียงใหม่ ระหว่าง กม.0+276-กม.0+943 ปริมาณงาน 2.417 กม. จำนวน 33 รายการ 20/02/2566 ชม.2/ eb. / 37 /2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
3 การจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2566(เพิ่มเติม) รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1141 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนจั่น-เชียงใหม่ ระหว่าง กม.5+675-กม.6+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/02/2566 ชม.2/eb./ 36 /2566 ลว.13 ก.พ. 66 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
4 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 งานปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กบนผิวจราจร ยกระดับมาตรฐานการเดินทาง ทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจั่น - เชียงใหม่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+565 (เป็นแห่ง ๆ) 02/02/2566 ชม.2/eb./ 35 /2566 ลว.2 ก.พ. 66 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
5 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 งานปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอน ห้วยแก้ว - พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ระหว่าง กม.3+250 - กม.4+150 ระยะทาง 0.900 กิโลเมตร ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/02/2566 ชม.2/eb./ 34 /2566 ลว.2 ก.พ. 66 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
6 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2566 งานติดตั้งราวกันอันตรายมาตรฐานสูง เส้นทางขึ้นดอยสุเทพ-พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอน ห้วยแก้ว-พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ระหว่าง กม.9+500-กม.14+000 (เป็นแห่ง ๆ) 25/01/2566 ชม.2/eb./ 33 /2566 ลว.25 ม.ค. 66 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
7 การจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2566(เพิ่มเติม) รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1141 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนจั่น-เชียงใหม่ ระหว่าง กม.5+675-กม.6+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/01/2566 ชม.2/eb./ 32 /2566 ลว.25 ม.ค. 66 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
8 งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 งานปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ – ขี้เหล็กหลวง ระหว่าง กม.4+200 - กม.17+000 (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง 12.800 กิโลเมตร ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/01/2566 ชม.2/ eb. / 31 /2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
9 งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ยกระดับมาตรฐานการเดินทางบนทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด ทางหลวงหมายเลข 118 ตอน เชียงใหม่ - ดอยนางแก้ว ระหว่าง กม.2+000-กม.3+500 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (13 ต้น) 24/01/2566 ชม.2/ eb. / 30 /2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
10 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 121 ตอน ดอนแก้ว - ต้นพยอม บริเวณ กม.34+745 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 23 รายการ 21/12/2565 ชม.2/ eb. / 29 /2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
11 การจ้างเหมาตามแผนงานรายประมาณการ ปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 121 ตอน ดอนแก้ว - ต้นพยอม ตอน 1ระหว่าง กม.32+750 - กม.41+868 ปริมาณงาน 1 แห่ง (7,929 ตร.ม.) 17/11/2565 ชม.2/ eb. / 28 /2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
12 การจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 1001 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงใหม่ - บ้านโป่ง ระหว่าง กม.12+450 - กม.13+345 ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.859 กม.) จำนวน 41 รายการ 07/11/2565 ชม.2/eb./ 26 /2566 ลว.7 พ.ย. 2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
13 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา รหัสงาน 11400 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 121 ตอน ดอนแก้ว - ต้นพยอม บริเวณ กม.34+745 ปริมาณงาน1 แห่ง จำนวน 23 รายการ 07/11/2565 ชม.2/ eb. / 27 /2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
14 การจ้างเหมาตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2566 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0900 ตอน อุโมงค์-กองบิน 41 (ชื่อตอนเดิม) (ตอน อุโมงค์-รินคำ) (ชื่อตอนใหม่) บริเวณ กม.557+625 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/11/2565 ชม.2/eb./ 25 /2566 ลว.4 พ.ย. 2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
15 การจ้างเหมาตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข1317 ตอนควบคุม 0102 ตอน สันกลางใต้-ห้วยแก้ว บริเวณ กม.9+331 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/11/2565 ชม.2/eb./ 24 /2566 ลว.4 พ.ย. 2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 153 รายการ