f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31800 งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อุโมงค์ - กองบิน 41 บริเวณ กม.562+651 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 6 รายการ 21/09/2564 ชม.2/eb./36/2564 ลว.21 ก.ย.64 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
2 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2564 รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 121 ตอนควบคุม 0102 ตอน ต้นเปา - ดอนแก้ว บริเวณ กม.22+021 (แยกแม่กวง) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 4 รายการ 03/09/2564 ชม.2/eb./35/2564 ลว.3 ก.ย.64 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (ชำรุด) จำนวน 1 รายการ 30/08/2564 ชม.2/04/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
4 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (ชำรุด) จำนวน 1 รายการ 23/08/2564 ชม.2/03/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
5 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2564 รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 121 ตอน ต้นเปา - ดอนแก้ว บริเวณ กม.22+021 (แยกแม่กวง) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 4 รายการ 20/08/2564 ชม.2/eb./ 34 /2564 ลว.20 ส.ค. 64 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
6 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (ชำรุด) จำนวน 1 รายการ 19/07/2564 ชม.2/02/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
7 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 21115 งานขุดซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ ด้วยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING ในทางหลวงหมายเลข 121 ตอน เหมืองกุง - ต้นเปา ระหว่าง กม.9+110 - กม.11+125 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 7,358 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ 29/03/2564 ชม.2/eb./32/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
8 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (ชำรุด) จำนวน 29 รายการ 28/12/2563 ชม.2/01/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
9 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 25100 งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ – ขี้เหล็กหลวง ระหว่าง กม.4+240 - กม.4+659 ปริมาณงาน 0.419 กม. (2,704 ตร.ม.) จำนวน 14 รายการ 09/12/2563 ชม.2/eb./30/2564 ลว. 9 ธ.ค. 63 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
10 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 25100 งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ – ขี้เหล็กหลวง ระหว่าง กม.4+240 - กม.4+659 ปริมาณงาน 0.419 กม. (2,704 ตร.ม.)จำนวน 14 รายการ 08/12/2563 ชม.2/eb./30/2564 ลว.8 ธ.ค. 63 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
11 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 121 ตอนควบคุม 0103 ตอน ดอนแก้ว – ต้นพยอม ตอน 1 ระหว่าง กม.34+200 – กม.41+868 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/11/2563 ชม.2/eb./29/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
12 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0900 ตอน อุโมงค์ – กองบิน 41 ตอน 3 ระหว่าง กม.552+800 – กม.560+712 ปริมาณงาน 4 แห่ง (7,517 ตร.ม.) 23/11/2563 ชม.2/eb./28/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
13 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น(ระดับ 7-8)ในทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน ดอนจั่น-สันกลางใต้ ที่ กม.1+140.0 18/11/2563 ชม.2/eb./27/2564 ลว. 18 พ.ย. 63 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
14 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ในทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน ดอนจั่น-สันกลางใตที่ กม.1+140.000 LT. 18/11/2563 ชม.2/eb./26/2564 ลว. 18 พ.ย. 63 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
15 การจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและ เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1001 ตอนควบคุม 01 18/11/2563 ชม.2/eb./25/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 97 รายการ