f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยแก้ว – พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ระหว่าง กม.10+000 – กม.19+527 (เป็นแห่งๆ) 15/05/2562 15/05/2562 ชม.2/eb./36/2562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
2 งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยแก้ว - พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ระหว่าง กม.10+000 - กม.19+527 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 2 รายการ 24/04/2562 24/04/2562 ชม.2/eb./35/2562 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
3 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1252 ตอน ปางแฟน – แม่ตอนหลวง ระหว่าง กม.0+100 – กม.12+100 และ ทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง – วัดจันทร์ ระหว่าง กม.0+000 – กม.19+460 ปริมาณงาน 3,625 อัน จำนวน 2 รายการ 27/03/2562 27/03/2562 ชม.2/eb./ 34 /2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
4 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0900 ตอน อุโมงค์ – กองบิน 41 ระหว่าง กม.551+600 – กม.563+984 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 6 รายการ 05/02/2562 05/02/2562 ชม.2/eb./ 33 /2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
5 การจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน ๑.๑๕๗ ต้น 29/01/2562 29/01/2562 ชม.2/eb./32/2562 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
6 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร / ยานพาหนะ (ชำรุด) จำนวน 37 รายการ 17/01/2562 17/01/2562 ชม.2/01/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
7 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0900 ตอน อุโมงค์ – กองบิน 41 ระหว่าง กม.551+600 – กม.563+984 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 6 รายการ 15/01/2562 15/01/2562 ชม.2/eb./ 31 /2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ