f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
หมวดทางหลวงสันกำแพง
ลงวันที่ 15/01/2562

ที่ตั้งหมวดทางหลวงสันกำแพง
ตั้งอยู่ใน ทางหลวงหมายเลข 1006 ที่ กม.10+000   
ต. ต้นเปา  อ.สันกำแพง  จ.เชียงใหม่  50130 โทร. 0 5333 1873


'