แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
คณะผู้บริหารแขวงทางหลวงเชีียงใหม่ที่ 2
ลงวันที่ 10/12/2561
คณะผู้บริหารแขวงทางหลวงเชีียงใหม่ที่ 2

'