f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน 14/05/2563 88,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2563 356,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2563 48,220.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2563 16,765.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1141 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนจั่น – เชียงใหม่ ตอน 3 บริเวณ กม.0+000 (รวมบริเวณสะพานต่างระดับดอนจั่น) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 3 รายการ 12/05/2563 2,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1141 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนจั่น – เชียงใหม่ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 – กม.7+565 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 7 รายการ 12/05/2563 2,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน 05/05/2563 57,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จ้างผลิตและติดตั้งป้ายและแผ่นพับ จำนวน 1 งาน 31/03/2563 17,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จ้างเปลี่ยนดรัมแม่พิมพ์ จำนวน 1 งาน 30/04/2563 5,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จ้างเหมาทำการดันท่อลอด จำนวน 1 งาน 30/04/2562 97,102.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2563 7,397.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2562 157,696.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2563 36,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2563 31,755.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2563 96,646.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 576 รายการ