f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ว่าจ้างเหมาทำการติดตั้งอุปกรณ์นำทาง Curb พร้อมหลักล้มลุกและเป้าสะท้อนแสง จำนวน ๑ งาน 09/08/2562 133,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือน มิถุนาย ๒๕๖๒) 04/09/2562 93,454.94 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน 30/08/2562 268,184.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/08/2562 33,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2562 9,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ว่าจ้างเหมาทำการขุดซ่อม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2562 498,174.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 งานจ้างเหมาขุดล้อมย้ายพร้อมปลูกต้นไม้ในเขตก่อสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ – เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด – ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1 และตอน 2 ระหว่าง ตอน 1 กม.20+200 – กม.31+700 และ ตอน 2 กม.31+700 – กม.42+000 ปริมาณงาน 714 ต้น จำนวน 2 รายกา 29/08/2562 9,898,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (ชำรุด) จำนวน 4 รายการ 29/08/2562 89,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2562 18,490.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2562 195,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2562 52,897.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2562 49,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/08/2562 23,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 20/08/2562 38,841.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ว่าจ้างซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑ งาน 02/08/2562 90,201.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 271 รายการ