f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2562 360,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2562 360,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2562 18,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2562 50,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ว่าจ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2562 50,011.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2562 16,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ว่าจ้างรื้อขอบบ่อพัก,รื้อถอนโครงสร้างตอม่อม,รื้อย้ายเสาไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2562 167,779.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ว่าจ้างตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2562 116,907.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2562 30,530.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2562 52,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2562 273,021.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2562 29,984.22 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2562 29,984.22 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2562 16,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2562 44,460.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 271 รายการ