f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ว่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2562 498,915.21 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2562 124,893.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2562 5,735.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน 06/08/2562 63,690.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ว่าจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2562 6,366.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2562 52,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2562 387,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ว่าจ้างตีเส้นและทำเครื่องหมาย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2562 489,433.35 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ว่าจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญาณจราจร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2562 281,010.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ว่าจ้างเหมาทำการติดตั้งพัดลมระบายอากาศและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/08/2562 83,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ว่าจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งตะแกรงตักขยะภายในจุดรับน้ำ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/08/2562 47,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ว่าจ้างเหมาทำการก่อสร้างบันได้ห้องเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน ๑ งาน 13/08/2562 69,871.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 งานจ้างเหมาขุดล้อมย้ายพร้อมปลูกต้นไม้ในเขตก่อสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ – เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด – ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1 และตอน 2 ระหว่าง ตอน 1 กม.20+200 –กม.31+700 และ ตอน 2 กม.31+700 – กม.42+000 ปริมาณงาน 714 ต้น จำนวน 2 รายการ 04/09/2562 9,898,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ งาน 16/08/2562 8,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2562 66,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 271 รายการ