f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จ้างเหมาทำการตัดโค่นต้นไม้ยาง จำนวน 1 งาน 13/09/2562 65,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 12/09/2562 6,955.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2562 57,599.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2562 136,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2562 18,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2562 80,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2562 59,987.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2562 18,975.88 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2562 95,170.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน 13/09/2562 271,180.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2562 8,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2562 124,983.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ว่าจ้างเหมาทำการเจาะและตัด CONCRETE BARRIER เพื่อเปิดช่องระบายน้ำ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2562 98,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2562 124,893.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ว่าจ้างเหมาทำการตีเส้นและเครื่องหมายจราจร จำนวน ๑ งาน 09/09/2562 278,815.44 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 271 รายการ