f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2562 299,955.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ว่าจ้างเหมาขุดวางสายและเชื่อมต่อระบบ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2562 436,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2562 6,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2562 180,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2562 271,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2562 90,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2562 24,172.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ว่าจ้างงานเครื่องหมายนำทาง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2562 377,460.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ว่าจ้างซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง จำวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2562 470,969.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ งาน 02/07/2562 19,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ว่าจ้างดำเนินการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร จำนวน ๑ งาน 04/07/2562 20,898.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2562 63,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ว่าจ้างดำเนินการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร จำนวน ๑ งาน 04/07/2562 20,898.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2562 19,940.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2562 145,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 271 รายการ