f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
256 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2562 29,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
257 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/12/2562 19,110.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
258 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/12/2562 41,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
259 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/12/2562 99,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
260 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/12/2562 42,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
261 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/12/2562 30,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
262 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จ้างผลิตและติดตั้งป้าย จำนวน ๑ งาน 09/12/2562 6,363.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
263 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 งาน 09/12/2562 63,842.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
264 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จ้างเหมาทำการงานท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/12/2562 296,416.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
265 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2562 136,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
266 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2562 266,002.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
267 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/12/2562 99,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
268 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2562 29,142.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
269 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/12/2562 39,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
270 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2562 380,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 256 ถึง 270 จาก 576 รายการ