f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
256 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน 27/12/2561 21,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
257 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๑ งาน 08/01/2562 96,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
258 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0900 ตอน อุโมงค์ – กองบิน 41 ระหว่าง กม.551+600 – กม.563+984 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 6 รายการ 24/01/2562 4,999,520.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
259 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ ส่งของที่ทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง – วัดจันทร์ ตอน 3 ระหว่าง กม.20+250 – กม.20+350 RT. 22/01/2562 919,295.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
260 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,157 ต้น 22/01/2562 4,346,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
261 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน 09/01/2562 198,596.64 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
262 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 1001 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงใหม่ - บ้านโป่ง บริเวณ กม.9+357 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 23 รายการ 17/01/2562 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
263 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร / ยานพาหนะ (ชำรุด) จำนวน 37 รายการ 17/01/2562 5,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
264 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2562 49,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
265 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2562 12,945.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
266 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2562 69,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
267 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จ้างปลูกต้นไม้ ่จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2562 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
268 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0900 ตอน อุโมงค์ – กองบิน 41 ระหว่าง กม.551+600 – กม.563+984 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 6 รายการ 15/01/2562 4,999,520.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
269 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๑ งาน 26/12/2561 13,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
270 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน 26/12/2561 14,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 256 ถึง 270 จาก 271 รายการ