f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
241 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน 31/01/2562 263,198.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน 11/01/2562 13,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
243 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน 11/01/2562 142,668.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
244 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน 11/01/2562 142,668.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
245 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน 31/01/2562 263,198.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
246 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน 11/01/2562 13,380.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
247 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน 31/01/2562 142,668.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
248 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 16/01/2562 57,630.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
249 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2562 46,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
250 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2562 31,056.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
251 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จ้างติดตั้งอุปกรณ์นำทา curb พร้อมหลักล้มลุก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2562 210,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
252 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน ๑.๑๕๗ ต้น 29/01/2562 4,346,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
253 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0900 ตอน อุโมงค์ – กองบิน 41 ระหว่าง กม.551+600 – กม.563+984 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 6 รายการ 28/01/2562 4,999,520.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
254 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0900 ตอน อุโมงค์ – กองบิน 41 ระหว่าง กม.551+600 – กม.563+984 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 6 รายการ 28/01/2562 4,999,520.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
255 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน 09/01/2562 13,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 241 ถึง 255 จาก 271 รายการ