f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
241 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2563 163,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 งาน 07/01/2563 86,563.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
243 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ งาน 22/01/2563 10,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
244 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน 10/01/2563 139,435.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
245 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2563 4,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
246 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2562 5,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
247 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จ้างผลิตและติดตั้งป้าย จำนวน 1 งาน 25/12/2562 29,104.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
248 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 09/01/2563 63,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
249 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จ้างผลิตและติดตั้งป้าย จำนวน 1 งาน 11/12/2562 8,774.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
250 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/01/2563 52,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
251 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/12/2562 69,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
252 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2562 94,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
253 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2562 268,527.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
254 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2562 29,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
255 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2562 67,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 241 ถึง 255 จาก 576 รายการ