f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
46 21/07/2563 6 วิธีป้องกัน #รถเหินน้ำ ลดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ
47 20/07/2563 ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
48 18/07/2563 รมว.คมนาคม ตรวจโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35(ถนนพระราม 2) เน้นระหว่างการก่อสร้างทำงานแบบ 4 มิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน
49 02/07/2563 การกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ #พนักงานโยธา
50 15/06/2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสารภี จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
51 12/06/2563 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง กำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ ปี 2563
52 06/06/2563 งานขุดลอกรางระบายน้ำ
53 19/05/2563 ตรวจสอบอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย
54 08/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ปี 2563
55 08/05/2563 ทล.-ทช. เร่งเคลียร์งบช่วยแก้โควิด-19
56 16/03/2563 ซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กที่ชำรุด
57 10/01/2563 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ห่วงใยประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
58 10/01/2563 จ้างแรงงานท้องถิ่น โดยเฉพาะเกษตรกร
59 10/01/2563 กรมทางหลวงร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค แจกจ่ายน้ำให้ประชาชน
60 09/01/2563 กรมทางหลวงช่วยดับไฟป่าข้างทาง