f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
16 23/09/2562 "สืบสาน รักษา ต่อยอดตามพระราชปณิธาน" (Chiang Mai Showcare 2019)
17 28/07/2562 โครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ"
18 03/06/2562 จิตอาสาพัฒนานิมมานเหมินทร์
19 03/06/2562 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า
20 28/05/2562 กิจกรรม "สภากาแฟจังหวัดเชียงใหม่"
21 28/05/2562 รวมภาพเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสันทราย
22 04/04/2562 "ดับไฟป่าในเขตทางหลวง"
23 25/03/2562 "ดูดโคลน" ทางลอด
24 19/03/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จะดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มช่องจราจรสำหรับช่องทางกลับรถ เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาการจราจร บริเวณแยกข่วงสิงห์ ทิศทางขาเข้าเมือง
25 14/03/2562 ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
26 01/03/2562 กิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (๖๐+Earth Hour ๒๐๑๙)" วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562
27 01/02/2562 งานปรับปรุงบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านริมใต้ บนทางหลวงหมายเลข 107
28 01/02/2562 กรมทางหลวง ออกมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
29 25/08/2561 ทางหลวงติดป้ายคุมความเร็วขึ้น-ลง “ดอยสุเทพ” ห้ามเกิน 60 กม./ชั่วโมง
30 23/01/2562 คมนาคมรวมใจ ช่วยลดฝุ่น เพื่อความสุข สุขภาพดี ของประชาชน