f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
กรมทางหลวงแนะนำการขับรถหน้าฝนอย่างปลอดภัย
ลงวันที่ 16/08/2562

'