f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
กรมทางหลวงร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค แจกจ่ายน้ำให้ประชาชน
ลงวันที่ 10/01/2563

กรมทางหลวงร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค แจกจ่ายน้ำให้ประชาชน บรรเทาภัยแล้ง
.
ต้องการความช่วยเหลือแจ้งหมวดทางหลวงหรือแขวงทางหลวงในพื้นที่ หรือโทร 1586 สายด่วนกรมทางหลวง ตลอด 24 ชม.


'