f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
โครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ"
ลงวันที่ 28/07/2562

วันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 มอบหมายให้หมวดทางหลวงสารภี หมวดทางหลวงเชียงใหม่ และหมวดทางหลวงดอยสะเก็ด นำเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงในสังกัดแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ร่วมโครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ถนนราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2
#กรมทางหลวง


'