f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
จิตอาสาพัฒนานิมมานเหมินทร์
ลงวันที่ 03/06/2562

"แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จิตอาสาพัฒนานิมมานเหมินทร์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี"

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 นำทีมงานหมวดทางหลวงเชียงใหม่และงานอำนวยความปลอดภัย เข้าดำเนินการล้างทำความสะอาดผิวทาง ร่องระบายน้ำ เก็บขยะมูลฝอย บริเวณถนนนิมมานเหมินทร์ โดยในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลนครเชียงใหม่จัดส่งรถดูดโคลนมาร่วมดำเนินการดูดตะกอนในบ่อพักด้วย

#โครงการจิตอาสา
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2
#กรมทางหลวง


'