f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า
ลงวันที่ 03/06/2562

วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2562 นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 มอบหมายให้หัวหน้าหมวดทางหลวงแม่ริม หัวหน้าหมวดทางหลวงสันกำแพง หัวหน้าหมวดทางหลวงสันทราย และหัวหน้าหมวดทางหลวงสะเมิง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2
#กรมทางหลวง


'