แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
"ดับไฟป่าในเขตทางหลวง"
ลงวันที่ 04/04/2562

'