แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
"ดูดโคลน" ทางลอด
ลงวันที่ 25/03/2562

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 โดยนายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 มอบหมายให้หมวดทางหลวงเชียงใหม่ ดำเนินการดูดโคลนที่ขังในรางระบายน้ำในทางลอดต่าง ๆ เพื่อเป็นการรองรับฤดูฝนที่ใกล้จะถึงนี้ ตลอดจนเป็นการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในทางลอด โดยได้รับการสนับสนุนรถดูดโคลนจากเทศบาลนครเชียงใหม่  โดยเริ่มดำเนินงานจากทางลอดหนองประทีป และคาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกทางลอดภายในเวลาหนึ่งสัปดาห์

??จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่  และโปรดลดความเร็ว ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ ??

#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2
#กรมทางหลวง


'