f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ร่วมทำกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา หน้าบ้าน หน้ามอง จังหวัดเชียงใหม่” เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงาม สามารถเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย
ลงวันที่ 23/01/2567
วันนี้ (23 ม.ค. 67) ที่ ลานข้างสำนักงานศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่
นายสิทธาฤทธิ์ ปรีดานนท์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 มอบหมายให้ นายภัทร์นิธิ ประสาทกุลพิสิฐ หัวหน้าหมวดทางหลวงแม่ริม และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมทำกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา หน้าบ้าน หน้ามอง จังหวัดเชียงใหม่” เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการดูแลรักษาความสะอาดของบ้านเมือง และสถานที่ราชการ ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ กวาดใบไม้ และตัดแต่งกิ่งไม้ ตั้งแต่บริเวณถนนหน้าสำนักงานศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนเส้นทาง เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ไปจนถึงบริเวณหน้ากองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงาม เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ให้สามารถเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย สอดคล้องกับนโยบาย ถนนสวย เมืองสะอาด ดอกไม้งาม
โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

'