f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล. 121 ตัด ทล.1317 (แยกสันกลาง)
ลงวันที่ 28/02/2566

" การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล. 121 ตัด ทล.1317 (แยกสันกลาง) "

(วันนี้) 28 ก.พ. 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น.

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อชี้แจงรายละเอียด "โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัด ทางหลวงหมายเลข 121 ตัด ทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) กม.13+000

โดยมี นายวรศักดิ์ วงษ์รอด วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ

พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินการ ก่อสร้าง ตลอดจนผู้ใช้รถใช้ถนน

ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองต้นเปา ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

=================================

#กรมทางหลวง #แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่สอง ##การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน

#โครงการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

#กรมทางหลวง#สายด่วนกรมทางหลวง1586


'