f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
“พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564”
ลงวันที่ 09/04/2564
????วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.????
??“พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564”
??นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด และตำรวจทางหลวงเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 ณ บริเวณหน้าสำนักงานแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่
????ทั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยได้เตรียมรถบริการช่วยเหลือฉุกเฉินพร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์ข้างรถ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ใส่ใจกำลังสาม 1. ใส่ใจตนเอง 2. ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง 3. ใส่ใจประชาชน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน และอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564
อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ใช้เส้นทาง ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” หากมีข้อร้องเรียน แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

'