f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ปี 2563
ลงวันที่ 12/05/2563

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานโยธา
??สำหรับวัน เวลา และสถานที่ ทางสำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) จะประกาศให้ทราบในภายหลัง


'