f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สำนักงานแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
ลงวันที่ 13/05/2562

วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2
#กรมทางหลวง


'