f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร
ลงวันที่ 06/03/2566

พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร

วันนี้ (6 มี.ค. 66) เวลา 17.30 น. ที่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นายนิคม เทพบุตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ เข้าร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2566 จังหวัดเชียงใหม่เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี


'