แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
 
ดูทั้งหมด ข่าวสารทางหลวง
title
25
กุมภาพันธ์
2562

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมรณรงค์ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดผลกระทบทางฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562 โดย ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ. 2562 และนายธีระพล บัวลอย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

title
26
กุมภาพันธ์
2562

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมปล่อยแถวรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562 นายประทวน  ทิพยรัตน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน, นายธนกร  วงศ์พุฒิ  รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิศวกรรม และนายธีระพล บัวลอย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข่าวรับสมัครงาน
    no data
ดูทั้งหมด +
 
ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด+