แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบทางหลวง ตามมาตรฐานสากล อำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง
 
ดูทั้งหมด ข่าวสารทางหลวง
title
25
กุมภาพันธ์
2562

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมรณรงค์ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดผลกระทบทางฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562 โดย ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ. 2562 และนายธีระพล บัวลอย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

title
26
กุมภาพันธ์
2562

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมปล่อยแถวรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562 นายประทวน  ทิพยรัตน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน, นายธนกร  วงศ์พุฒิ  รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิศวกรรม และนายธีระพล บัวลอย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอจังหวัดแม่ฮ่องสอน

title
05
ธันวาคม
2561

วัน พุธ ที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายประทวน  ทิพยรัตน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน, นายสมชาย  ชัยแจ้ง  รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายปฏิบัติการ, นางธมลวรรณ  พงษ์คำ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนายอนุพันธ์  รอตโกมิล  รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าหมวดทางหลวงแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ

ข่าวรับสมัครงาน
    no data
ดูทั้งหมด +
 
ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด+