f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ตรวจสอบงานก่อสร้างขุดรื้อผิวทางเดิมที่เสียหายออกแล้วลงวัสดุใหม่ ในทางหลวงหมายเลข 1178 ตอน สินไชย - บ้านหลวง ระหว่าง กม.68+000 - กม.73+000

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 นายชิดชัย ศรีดามา รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 พร้อมด้วย นายจเรเมธ จันทร์จร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 นางดวงแก้ว แสนงาย รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง (ฝ่ายวิศวกรรม) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบงานก่อสร้างขุดรื้อผิวทางเดิมที่เสียหายออกแล้วลงวัสดุใหม่ เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1178 ตอน สินไชย - บ้านหลวง ระหว่าง กม.68+000 - กม.73+000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ศรีสุนทร ผู้รับจ้าง
title
ประชุมเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาด้านกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตทางหลวงและพื้นที่เขตก่อสร้าง โครงการขยายทางหลวงเป็น 4 ช่องจราจร ในทางหลวงหมายเลข 107 ตอน หัวโท - ล้องอ้อ ระหว่าง กม.134+242 - กม.138+569

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายจเรเมธ จันทร์จร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาด้านกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตทางหลวงและพื้นที่เขตก่อสร้าง โครงการขยายทางหลวงเป็น 4 ช่องจราจร ในทางหลวงหมายเลข 107 ตอน หัวโท - ล้องอ้อ ระหว่าง กม.134+242 - กม.138+569 โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีวิชัย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3