f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2563 522/60/63/129 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
107 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2563 522/60/63/126 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
108 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2563 522/50/63/127 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
109 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน 18/03/2563 522/60/63/125 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
110 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2563 522/60/63/124 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
111 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2563 522/60/63/121 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
112 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2563 522/60/63/122 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
113 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2563 522/60/63/118 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
114 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2563 522/45/63/117 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
115 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2563 522/45/63/112 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
116 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2563 522/60/63/109 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
117 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2563 522/60/63/109 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
118 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2563 522/60/63/109 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
119 จ้างผลิตป้ายไวนิลและแผ่นพับงานประชุมโครงการ จำนวน 1 งาน 22/01/2563 522/-/63/099 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
120 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2563 522/60/63/107 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 106 ถึง 120 จาก 422 รายการ