f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ว่าจ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2562 17/06/2562 62077175840 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
107 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2562 26/06/2562 522/60/62/199 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
108 ว่าจ้างรื้อขอบบ่อพัก,รื้อถอนโครงสร้างตอม่อม,รื้อย้ายเสาไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2562 27/05/2562 522/-/62/174 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
109 ว่าจ้างตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2562 21/06/2562 522/-/62/194 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
110 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2562 05/07/2562 522/60/62/209 ลว. 5 ก.ค. 2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
111 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2562 11/06/2562 522/60/62/188 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
112 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2562 28/06/2562 5223562200 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
113 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2562 26/06/2562 5223562198 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
114 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2562 26/06/2562 5223562197 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
115 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2562 07/06/2562 522/60/62/186 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
116 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2562 07/06/2562 522/60/62/184 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
117 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2562 07/06/2562 522/60/62/184 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
118 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2562 07/06/2562 522/60/62/286 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
119 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2562 17/06/2562 522/60/62/189 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
120 ว่าจ้างตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2562 17/05/2562 522/-/62/164 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 106 ถึง 120 จาก 239 รายการ