f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2562 26/07/2562 522/35/62/222 ลว.26 ก.ค. 2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
92 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2562 22/07/2562 522/45/62/216 ลว.22 ก.ค. 2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
93 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2562 18/07/2562 522/40/62/214 ลว. 18 ก.ค. 2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
94 ว่าจ้างงานเครื่องหมายนำทาง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2562 30/04/2562 522/-/62/147 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
95 ว่าจ้างซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง จำวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2562 04/07/2562 522/-/62/208 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
96 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ งาน 23/07/2562 02/07/2562 522/70/62/205 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
97 ว่าจ้างดำเนินการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร จำนวน ๑ งาน 23/07/2562 04/07/2562 522/-/62/207 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
98 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2562 02/07/2562 522/60/62/204 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
99 ว่าจ้างดำเนินการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร จำนวน ๑ งาน 23/07/2562 04/07/2562 522/-/62/207 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
100 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2562 02/07/2562 522/70/62/205 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
101 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2562 18/07/2562 522/85/62/213 ลว. 18 ก.ค. 2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
102 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2562 26/06/2562 522/20/62/196 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
103 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2562 26/06/2562 522/20/62/196 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
104 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2562 01/07/2562 522/60/62/203 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
105 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2562 28/06/2562 522/60/62/201 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 91 ถึง 105 จาก 239 รายการ