f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 121 ตอนควบคุม 0104 ตอน ต้นพยอม - เหมืองกุง ระหว่าง กม.45+325 - กม.48+940 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 34,421 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ 01/04/2563 ชม.2/eb./2/2563 ลว.13 มี.ค. 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
92 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1349 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะเมิง - วัดจันทร์ ตอน 1 ระหว่าง กม.78+915 - กม.82+750 ปริมาณงาน 28,217 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ 01/04/2563 ชม.2/eb./1/2563 ลว.13 มี.ค. 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
93 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2563 522/35/63/149 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
94 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 522/60/63/142 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
95 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 522/60/63/141 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
96 การจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงใหม่ – ดอยนางแก้ว ระหว่าง กม.2+000 – กม.3+500 ปริมาณงาน 1.500 กม. จำนวน 29 รายการ 27/03/2563 ชม.2/eb./8/2563 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
97 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน 20/03/2563 522/35/63/137 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
98 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2563 522/35/63/136 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
99 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน 23/03/2563 522/60/63/135 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
100 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2563 522/60/63/133 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
101 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2563 522/35/63/131 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
102 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2563 522/60/63/130 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
103 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2563 522/60/63/128 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
104 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2563 522/60/63/132 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
105 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2563 522/60/63/129 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 91 ถึง 105 จาก 422 รายการ