f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2562 01/08/2562 522/85/62/230 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
77 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2562 01/08/2562 522/60/62/229 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
78 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2562 25/07/2562 522/85/62/220 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
79 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2562 15/07/2562 522/40/62/210 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
80 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ งาน (ตามรายละเอียดแนบ) 09/08/2562 05/08/2562 522/20/62/232 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
81 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2562 24/07/2562 522/85/62/218 ลว.24 ก.ค. 2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
82 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2562 18/07/2562 522/60/62/215 ลว. 18 กรกฎาคม 2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
83 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2562 18/07/2562 522/45/62/212 ลว. 18 ก.ค. 2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
84 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2562 26/07/2562 522/60/62/227 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
85 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2562 25/07/2562 522/20/62/221 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
86 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/08/2562 25/07/2562 522/20/62/221 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
87 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/08/2562 26/07/2562 522/70/62/226 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
88 ว่าจ้างเหมาขุดวางสายและเชื่อมต่อระบบ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2562 19/06/2562 522/-/62/191 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
89 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2562 26/08/2562 522/60/62/224 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
90 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2562 22/07/2562 522/20/62/217 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 76 ถึง 90 จาก 239 รายการ