f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 22400 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงใหม่ – ขี้เหล็กหลวง ตอน 2 ระหว่าง กม.4+240 – กม.7+650 ปริมาณงาน 19,801 ม.(10,494.53 กก.) 08/04/2563 ชม.2/eb./11/2563 ลว.18 มี.ค. 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
77 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2563 522/60/63/150 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
78 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทาง ผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1269 ตอนควบคุม 0102 ตอน แม่ขนิน – ต้นเกว๋น ระหว่าง กม.13+000 – กม.30+775 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 22,606 ตร.ม. จำนวน 11 รายการ (เว้นช่วง กม.15+000 – กม.30+000 , เว้นสะพาน กม.30+076 – กม.30+104) 07/04/2563 ชม.2/eb./10/2563 ลว. 17 มี.ค. 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
79 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0900 ตอน อุโมงค์ – กองบิน 41 ตอน 1 ระหว่าง กม.552+936 – กม.553+764 ปริมาณงาน 20,498 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 07/04/2563 ชม.2/eb./9/2563 ลว.17 มี.ค. 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
80 ซื้อววัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน 31/03/2563 522/60/63/154 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
81 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2563 522/35/63/155 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
82 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2562 522/45/63/153 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
83 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2563 522/45/63/140 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
84 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 522/70/63/143 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
85 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2563 522/85/63/148 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
86 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคประจำปี 2563 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยไซ - สันกำแพง ระหว่าง กม.26+630 - กม.30+230 ปริมาณงาน 3.600 กม. จำนวน 11 รายการ 01/04/2563 ชม.2/eb./7/2563 ลว.17 มี.ค. 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
87 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงใหม่-ขี้เหล็กหลวง ตอน 1 ระหว่าง กม.25+400-กม.28+000 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 43,428 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ 01/04/2563 ชม.2/eb./6/2563 ลว.17 มี.ค. 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
88 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1349 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะเมิง - วัดจันทร์ ตอน 2 ระหว่าง กม.23+500 - กม.33+345 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 28,478 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ 01/04/2563 ชม.2/eb./5/2563 ลว.13 มี.ค. 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
89 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1317 ตอนควบคุม 0102 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ตอน 1 ระหว่าง กม.16+350 - กม.19+900 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 22,040 ตร.ม. จำนวน 12 รายการ 01/04/2563 ชม.2/eb./4/2563 ลว.13 มี.ค. 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
90 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1014 ตอนควบคุม 0101 ตอน ดอยสะเก็ด - ป่าบง ระหว่าง กม.0+446 - กม.4+680 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 43,994 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ 01/04/2563 ชม.2/eb./3/2563 ลว.13 มี.ค. 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 76 ถึง 90 จาก 422 รายการ