f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน 03/09/2562 30/08/2562 522/35/62/269 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
62 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2562 13/08/2562 522/60/62/238 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
63 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2562 06/08/2562 522/62/62/242 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
64 ว่าจ้างเหมาทำการขุดซ่อม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2562 06/08/2562 522/-/62/237 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
65 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2562 06/08/2562 522/60/62/239 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
66 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2562 19/08/2562 522/45/62/260 ลว.19 ส.ค. 2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
67 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2562 15/08/2562 522/45/62/256 ลว. 15 ส.ค. 2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
68 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2562 05/08/2562 522/40/62/234 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
69 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2562 14/08/2562 522/60/62/241 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
70 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 22/08/2562 20/08/2562 522/-/62/243 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
71 ว่าจ้างซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑ งาน 16/08/2562 02/08/2562 522/-/62/231 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
72 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2562 13/08/2562 522/85/62/251 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
73 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/08/2562 30/07/2562 522/70/62/228 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
74 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/08/2562 05/08/2562 522/50/62/235 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
75 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/08/2562 09/08/2562 522/35/62/245 ลว.9 ส.ค. 2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 61 ถึง 75 จาก 239 รายการ