f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2563 522/40/63/152 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
62 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1096 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่ริม – ปางดะ ระหว่าง กม.6+000 – กม.10+000 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 904 ม. จำนวน 2 รายการ 09/04/2563 ชม.2/eb./19/2563 ลว.20 มี.ค. 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
63 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1367 ตอนควบคุม 0100 ตอน สันทรายน้อย – มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตอน 1 ระหว่าง กม.1+370 – กม.11+833 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 4,280 ตร.ม. 09/04/2563 ชม.2/eb./18/2563 ลว. 20 มี.ค. 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
64 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 1367 ตอนควบคุม 0100 ตอน สันทรายน้อย – มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตอน 2 ระหว่าง กม.11+850 – กม.12+570 (เป็นแห่ง ๆ) 09/04/2563 ชม.2/eb./17/2563 ลว.20 มี.ค. 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
65 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2563 522/40/63/147 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
66 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 522/45/63/159 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
67 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 522/60/63/157 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
68 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2563 522/60/63/160 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
69 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงใหม่ – ขี้เหล็กหลวง ตอน 3 ระหว่าง กม.4+935 – กม.9+135 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 6,930 ตร.ม. จำนวน 4 รายการ 08/04/2563 ชม.2/eb./16/2563 ลว.18 มี.ค. 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
70 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2562 522/60/63/146 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
71 จ้างผลิตและติตั้งป้าย จำนวน 1 ป้าย 07/04/2563 522/-/63/164 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
72 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 22400 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0900 ตอน อุโมงค์ – กองบิน 41 ตอน 2 ระหว่าง กม.551+600 – กม.552+800 ปริมาณงาน 29,215 ม.(15,483.95 กก.) 08/04/2563 ชม.2/eb./15/2563 ลว.18 มี.ค. 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
73 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 22400 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1141 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนจั่น – เชียงใหม่ ระหว่าง กม.0+000 – กม.3+150 ปริมาณงาน 29,487 ม.(15,628.11 กก.) 08/04/2563 ชม.2/eb./14/2563 ลว.18 มี.ค. 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
74 การจ้างเหมาตามแผน รายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 22400 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 121 ตอนควบคุม 0103 ตอน ดอนแก้ว – ต้นพยอม ระหว่าง กม.38+400 – กม.41+827 ปริมาณงาน 29,702 ม.(15,742.06 กก.) 08/04/2563 ชม.2/eb./13/2563 ลว.18 มี.ค. 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
75 การจ้างเหมาตามแผน รายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 22400 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงใหม่ – ดอยนางแก้ว ระหว่าง กม.0+035 – กม.2+400 ปริมาณงาน 29,123 ม.(15,435.19 กก.) 08/04/2563 ชม.2/eb./12/2563 ลว. 18 มี.ค. 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 61 ถึง 75 จาก 422 รายการ